A Planet Kids Angol nyelvű Gyermekközpont filozófiája szerint a folyamatos edukációs programok rendkívül fontosak a korai években.

Ebben az időszakban a fejlesztést és a tanulást minden gyermek kihasználja, ezért az általunk biztosított környezet lehetőséget adhat arra, hogy a gyermekben rejlő lelkesedést, az új élmények felé való nyitottságot és befogadókészséget kiaknázza a gyermek legfogékonyabb éveiben.

CÉLOK

Nevelési programunkat azért hoztuk létre, hogy:

 • fejlesszük a gyermekeket, figyelembe véve, hogy minden gyermek más ütemben fejlődik, kiváltképp az írás, olvasás és a matematika területén,
 • motiváljuk a gyerekeket a tanulásra,
 • felkészítsük a gyerekeket az iskolai munkára.

CÉLKITŰZÉSEK

Főbb célkitűzéseink, hogy elérjük a nevelési programban meghatározott céljainkat, a következők:

 • a gyermekek egyéni szükségleteinek beazonosítása,
 • pozitív és realisztikus énkép kialakítása,
 • pozitív kapcsolat kialakítása a felnőttekkel,
 • a gyermek kreatív önkifejezésének bátorítása,
 • az odafigyelés és önsegítés képességének kialakítása, fejlesztése,
 • a nyelvismeret fejlesztése beszéd, hallgatás és dráma útján,
 • a nagy- és finom motoros mozgások lehető legmagasabb szintre fejlesztése,
 • a kognitív képességek fejlesztése és stimulációja.

Intézményünkben úgynevezett tanulási központokat hoztunk létre: művészetek, társadalom- és természettudományok, háztartás, dráma, nyelv és matematika. Az egész csoport részt vesz a zenei foglalkozásokon és a nagymotoros mozgások fejlesztésén.